Sammen skaper vi et trygt Poker Run

Av hensyn til Covid-19 situasjonen har vi satt opp følgende enkle, men ufravikelige regler for Bergen Poker Run.

Ta ansvar for deg selv, dine medpassasjerer og ikke minst powerbåt-miljøet. Ha helse, sikkerhet og renomé i bakhodet gjennom hele dagen.

1. Start i Bergen sentrum:

 • Det er kun kapteinen på hver båt som skal gå på land for registrering og førermøte.
 • Når dette er avsluttet, kan ett medlem fra hver båt gå i land og kjøpe drikkebonger til lunsjen.
 • Husk én-meters regelen
 • Vi oppfordrer alle deltagere til god håndhygiene og desinfeksjon der det er satt opp.  

2. Lunsj på Solholmen

 • Hold deg med din gruppe (båt)
 • Unngå mingling
 • Bruk oppsatte sitteplasser ,
 • Husk én-meters regelen
 • Vi oppfordrer alle deltagere til god håndhygiene og desinfeksjon der det er satt opp.  

3. Avlsutning i Bergen

 • Det er kun kapteinen på hver båt som skal gå på land for å avslutte kortspill og ev. motta premier.
 • Husk én-meters regelen
 • Vi oppfordrer alle deltagere til god håndhygiene og desinfeksjon der det er satt opp.